Vad kostar det?

Arbetet utförs normalt på löpande räkning.
Timtaxa:750kr+moms.  Resekostnader fördelas  om besiktningar kan  samordnas.                                                                                                                                 
Budgetpris lämnas på begäran.

Tidsåtgången beror i hög grad på byggets komplexitet och omfattning.

 Brandskyddskompetens hos projektörer och byggmästare påverkar även arbetsinsatsen för brandkonsulten.