Om- och tillbyggnad

Så här går det till:

     1. Besiktning av befintlig byggnad.

     2.     Brandskyddsbeskrivning tas fram som visar brandskydd i befintlig byggnad samt principer för brandskyddet för om- och tillbyggnad.

Byggnadsnämndens tekniska samråd och startbesked.

    3.  Byggperiod med brandkonsulten som stöd och resursperson

    4.  Brandbesiktning som resulterar i slutlig brandskyddsdokumentation.

    5.  Sakkunnig-utlåtande utfärdas när alla besiktningsanmärkningar är åtgärdade

Byggnadsnämndens slutbesked.

    6.  Byggnaden övergår i förvaltningsskedet. Drift och underhåll av brandtekniska installationer sk ske enligt DU-plan.