Nybygggnad

Så här går det till:

     1. Brandskyddsbeskrivning tas fram som redovisar principer för brandskyddet

Byggnadsnämndens tekniska samråd och startbesked.

     2.  Byggperiod med brandkonsulten som stöd och resursperson

     3.   Brandbesiktning som resulterar i slutlig brandskyddsdokumentation.

     4.  Sakkunnig-utlåtande utfärdas när alla besiktningsanmärkningar är åtgärdade

Byggnadsnämndens slutbesked.

     5. Byggnaden övergår i förvaltningsskedet. Drift och underhåll av brandtekniska installationer sk ske enligt DU-plan.