Kvalitetssäkring

Syftet med kvalitetssäkringen är att alla brandskyddskrav i BBR ska uppfyllas genom en väl genomarbetad brandskyddsdokumentation som kan ligga till grund för projektering och byggande. Därför görs dokumentationen relativt omfattande även på projekteringsstadiet.

Brandskyddsdokumentationen upprättas i enlighet med bestämmelser i BBR. Råd och anvisningar i BBR samt i handbäckler beaktas i tillämpliga delar (SBF och Lunds Universitet/Bengt Dahlgren/Brandskyddslaget).

Brandskyddsdokumentationen upprättas efter särskilda mallar och checklistor. Intern granskning sker av egen personal. Vid mer kvalificerade objekt granskas dokumentationen av samarbetande person med certifiering som kontrollansvarig och vid behov av fristående brandingenjör.

Brandskyddsdokumentation grandskas i de flesta fall även av byggnadsnämndens brandsakkunnige från kommunens Räddningstjänst.