Cv Anders Knudsen

Skickas på särskild begäran.

Curriculum Vitae
Anders Knudsen

Brandingenjör

Född år 1945

Kontakt
Telefon 0155-292250
070-5458470
anders.knudsen.ab@gmail.com 

Utbildning
Brandingenjör 1967-1969
Statens Brandskola, Solna
Maskiningenjör med inritning sågverk o träbearbetning 1960-1963
Tekniskt Gymnasium i Härnösand

Tidigare anställningar
Brandingenjör 1993-2012 Risk&Skydd AKAB
Räddningschef 1991-1993
Nyköpings Brandförsvar
Brandingenjör / V.brandchef 1976-1991
Nyköpings Brandförsvar
Brandingenjör 1970-1976
Huddinge brandförsvar

Kurser, högskola
Utrymning vid brand, 6p. 2009-2010, Lunds tekniska högskola
Kvalitetsstyrning, 10p 1996-1997, Linköpings universitet
Allm. försvarskurs 1989, Försvarshögskolan
Administrativ teknik, 20p 1975-1976, Stockholms universitet

Språkkunskaper: Engelska

Referensprojekt
Brandprojektering, Landstinget Sörmland, (ombyggnad lasarett mm)
Brandprojektering, Nyköpings kommun, (Nybyggnad skola mm)
Brandprojektering, Trosa kommun, (Ombyggnader av skolor mm)
Brandprojektering, Katrineholms kommun, (Ombyggn, äldreboende mm)
Brandprojektering ADIB Industribyggen (Industrihallar, Köpcentrum mm)
Brandprojektering Klövern Fastigheter (Lekland, Sporthall bostäder mm)
Brandprojektering Peab (Bostäder, simhall mm)
Brandkonsult. Studsvik AB. (Industribrandchef 1995-1996)
Brandprojektering Mattssons Fastighet (Lagerhallar, fängelse m,m )
Brandprojektering OKG Oskarshamn. (Ombyggnad av Mellanlager)
Brandsakkunnig åt Sörmlands museum (Vårdplaner för kyrkor)
Brandsakkunnig, Regionförbundet Sörmland. 1998-2003