Bränder och erfarenheter

okt 2013. Belysningar med lampor som ger hög temperatur är en brandfara i hemmet.

Man kan fundera över alla inbyggda belysningsarmaturer. Har vi en tickande brandfara när intilliggande brännbart material torkar och förkolnar?

 

 

Nu har det hänt igen.  Discoteksbrand i Santa Monica, Brasilien.

Påminner mycket om göteborgsbranden.

Det vanliga. En taskig organisation som fördröjer utrymningen.

Och eldeffekter  på scen. Helt förkastligt i sån miljö.

Dessutom talas det om cellplast i taket? Värre brandgasspridare kan man väl knappast tänka sig.

Brandkårens inspektionen var försenad. Hur är  det med ägaren och verksamhetens ansvar. Det där med brandsyner har vi ju dessbättre utvecklat betydligt här i Sverige. Men i vissa länder gillar man väl möjligheten till mutor.

Att vi aldrig lär oss……….