Allmänt

Brandskyddsdokumentation är den färdiga slutplrodukten som beskriver byggnadens brandskydd och utrymnigssäkerhet efter slutfört byggprojekt. Brandskyddsbeskrivning redovisar principer för det tänkta brandskyddet i byggnaden och handlingen ska finnas vid startsamråd med byggnadsnämnden. Brandskyddsbeskrivningen är ett levande dokument under hela byggprocessen. Arbetsgången kan se ut så här: – Besiktning av befintlig byggnad vid om- eller tillbyggnad – [...]