Risk&Skydd AK AB

Utför konsult-tjänster inom byggnadstekniskt brandskydd.

Bolaget finns i Nyköping och har de flesta uppdrag i Sörmland och Östergötland.

Vårt motto är att hitta  anpassade och kostnadseffektiva lösningar på brandskyddet.

 

Kontakt:  Anders Knudsen, 070-5458470,  anders.knudsen.ab@gmail.com